A picture

Obsah

Poslanci

Organizačné zaradenie

Obec Slovinky

Rajóny poslancov Obecného zastupiteľstva v Slovinkách

V rámci bližšieho kontaktu a spolupráce medzi poslancom a občanom je obec Slovinky rozdelená na tzv. rajóny, časti obce podľa bydliska občanov. Šesť zo siedmich poslancov má pridelený jeden rajón v pôsobnosti ktorého vyvíja svoju činnosť s verejnosťou.  

Je na občanoch, aby sa zoznámili so svojimi poslancami a predkladali im svoje sťažnosti, problémy, prípadne pripomienky na životné prostredie, verejný poriadok, osobnú ochranu, ochranu majetku vo svojom vlastníctve a vo vlastníctve obce.  

Povinnosťou poslancov je informovať občanov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

Rozdelenie obce na rajóny jednotlivým poslancom podľa čísla rodinných domov:

1./ PaedDr. Lenka Dzuriková 

 • Vyšné Slovinky
 • Dorotea - Hlavná cesta od kaplnky Vyšné Slovinky, Nová ulica Dorotea
 • Čísla domov: 511 – 546, 476 – 499, 500 – 510, 554, 561, 600 – 611, 631, 632

2./ Peter Zavada

 • Vyšné Slovinky
 • Štreka
 • Čísla domov: 393 – 456, 564, 567, 586, 563, 584, 625

3./ Jozef Mihalčin

 • Vyšné Slovinky
 • Permoník Hlavná cesta, PZ, Zákuť, Urbariát Vyšné Slovinky, časť Hriady, Ulica
 • Čísla domov: 291 – 374, 553, 618, 628, 630

4./ Ing. Mária Grisáková

 • Nižné Slovinky
 • Hŕbok, Poráčska dolina
 • Čísla domov: 144 – 219, 582, 521, 522, 552, 555, 556, 558, 559, 571, 572, 616, 617, 626

5./ Mgr. Dominik Ďorko 

 • Nižné Slovinky
 • Stupy – Južný ostrov, ihrisko, gréckokatolícky kostol
 • Čísla domov: 220 – 278, 583
 • Nižné Slovinky, Vyšné Slovinky
 • Pošta – pod Turňami, Pošta – Hlavná cesta – Permoník, okolie Osvetovej besedy
 • Čísla domov: 116 – 143, 279 – 290, 375 – 392, 573, 593, 594, 579, 581

6./ Mgr. Jana Adamisová

 • Nižné Slovinky
 • Banská osada
 • Čísla domov: 1 – 48, 595, 585, 587, 550    
 • Nižné Slovinky
 • Obecný úrad Hlavná cesta, Rínok, Pošta
 • Čísla domov: 53 – 115, 562, 566, 612, 613, 614, 565, 569, 570, 574, 592, 596, 597, 598, 599