Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Komisia pre školstvo, kultúru, šport, mládež, seniorov, sociálne veci, opatrovateľskú službu a komunitnú prácu

Obecné zastupiteľstvo obce Slovinky uznesením č. I/5/2023 na svojom zasadnutí dňa 6.2.2023 zriadilo Komisiu pre školstvo, kultúru, šport, mládež, seniorov, sociálne veci, opatrovateľskú službu a komunitnú prácu

 

Za členov komisie boli zvolení:

Predseda: Mgr. Lucia Sabová

člen: Bc. Gabriela Kopnická

člen: Kvetoslava Ďorková

člen: Helena Pačanová

člen: Mgr. Adriána Ferenčáková

člen: Bc. Mária Hudáková

Náplň práce:

 • spracúvať a predkladať stanoviská k návrhom rozvoja školstva a kultúry na území obce, k návrhom investičných akcií v oblasti školstva a kultúry a ku všetkým dôležitým aktivitám a zámerom obce v oblasti práce s mládežou a športu
 • spracúvať a predkladať stanoviská k finančným príspevkom poskytovaným obcou
  na výchovno-vzdelávacie školské, kultúrne aktivity a k návrhom investičných zámerov na podporu rozvoja mládeže a športu
 • kontrolovať tvorbu a náplň kroniky
 • spracúvať a predkladať stanoviská k návrhom rozvoja školstva a kultúry na území obce,k návrhom investičných akcií v oblasti školstva a kultúry mládeže a športu
 • spolupracovať so školskými radami, s klubmi a organizáciami v oblasti týkajúcej sa školstva, kultúry, športu, mládeže, seniorov a opatrovateľskej činnosti
 • predkladať OZ podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej pôsobnosti
 • spracúvať a predkladať stanoviská k projektom a aktivitám podporujúcim zapojenie sa mládeže do života a rozvoja obce, na prevenciu drogových závislostí a podobne
 • orientovať svoju činnosť najmä na kultúrne zariadenia, športový klub a obdobné organizácie z oblasti športu, občianskych združení a obdobných organizácií so zameraním na deti a mládež, seniorov, spoločenské a vzdelávacie zariadenia obce, ktoré pôsobia na území obce Slovinky
 • vyjadrovať sa k návrhom prípravy kultúrnych, športových a edukačných podujatí
  a iných foriem spoločenských akcií v obci
 • predkladať príspevky do Slovinského občasníka
 • participovať na príprave edukačných, kultúrnych, voľnočasových a športových podujatí
 • navrhovať a predkladať stanoviská k návrhom koncepcie rozvoja obce (investičné zámery) v oblasti sociálnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti a opatrovateľskej služby na území obce
 • spolupracovať so záujmovými združeniami obyvateľov obce, organizáciami, klubmi, prípadne nadáciami orientujúcimi sa na zdravotnícku, sociálnu a charitatívnu činnosť
 • vyjadrovať sa k finančnej a vecnej výpomoci pre rodiny s deťmi, dôchodcov, zdravotne postihnutým občanom na základe žiadosti, odporúčať a navrhovať opatrenia
 • v rámci svojej pôsobnosti spolupracovať s ostatnými komisiami OZ
 • plniť ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.

Obec

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3
2
4
5 6 7
1
8
1
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Sviatok a výročie

Meniny má Etela

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Februárové slnko je falošné.

Pranostika na akt.deň

Mráz na Petra stolovanie znamená dlhšej zimy trvanie.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk