Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Komisia pre školstvo, kultúru, šport, mládež, seniorov, sociálne veci, opatrovateľskú službu a komunitnú prácu

Obecné zastupiteľstvo obce Slovinky uznesením č. I/5/2023 na svojom zasadnutí dňa 6.2.2023 zriadilo Komisiu pre školstvo, kultúru, šport, mládež, seniorov, sociálne veci, opatrovateľskú službu a komunitnú prácu

 

Za členov komisie boli zvolení:

Predseda: Mgr. Lucia Sabová

člen: Bc. Gabriela Kopnická

člen: Kvetoslava Ďorková

člen: Helena Pačanová

člen: Mgr. Adriána Ferenčáková

člen: Bc. Mária Hudáková

Náplň práce:

 • spracúvať a predkladať stanoviská k návrhom rozvoja školstva a kultúry na území obce, k návrhom investičných akcií v oblasti školstva a kultúry a ku všetkým dôležitým aktivitám a zámerom obce v oblasti práce s mládežou a športu
 • spracúvať a predkladať stanoviská k finančným príspevkom poskytovaným obcou
  na výchovno-vzdelávacie školské, kultúrne aktivity a k návrhom investičných zámerov na podporu rozvoja mládeže a športu
 • kontrolovať tvorbu a náplň kroniky
 • spracúvať a predkladať stanoviská k návrhom rozvoja školstva a kultúry na území obce,k návrhom investičných akcií v oblasti školstva a kultúry mládeže a športu
 • spolupracovať so školskými radami, s klubmi a organizáciami v oblasti týkajúcej sa školstva, kultúry, športu, mládeže, seniorov a opatrovateľskej činnosti
 • predkladať OZ podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej pôsobnosti
 • spracúvať a predkladať stanoviská k projektom a aktivitám podporujúcim zapojenie sa mládeže do života a rozvoja obce, na prevenciu drogových závislostí a podobne
 • orientovať svoju činnosť najmä na kultúrne zariadenia, športový klub a obdobné organizácie z oblasti športu, občianskych združení a obdobných organizácií so zameraním na deti a mládež, seniorov, spoločenské a vzdelávacie zariadenia obce, ktoré pôsobia na území obce Slovinky
 • vyjadrovať sa k návrhom prípravy kultúrnych, športových a edukačných podujatí
  a iných foriem spoločenských akcií v obci
 • predkladať príspevky do Slovinského občasníka
 • participovať na príprave edukačných, kultúrnych, voľnočasových a športových podujatí
 • navrhovať a predkladať stanoviská k návrhom koncepcie rozvoja obce (investičné zámery) v oblasti sociálnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti a opatrovateľskej služby na území obce
 • spolupracovať so záujmovými združeniami obyvateľov obce, organizáciami, klubmi, prípadne nadáciami orientujúcimi sa na zdravotnícku, sociálnu a charitatívnu činnosť
 • vyjadrovať sa k finančnej a vecnej výpomoci pre rodiny s deťmi, dôchodcov, zdravotne postihnutým občanom na základe žiadosti, odporúčať a navrhovať opatrenia
 • v rámci svojej pôsobnosti spolupracovať s ostatnými komisiami OZ
 • plniť ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.

Obec

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Sviatok a výročie

Meniny má Vasil, Bazil, Elizej, Kvintilián, Kvintín, Kvintus, Herta, Kvinta, Kvintiliána

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Suchý deň na Tela Páne sľubuje veľa sena.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk