Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Komisia pre ochranu životného prostredia, verejného poriadku, podnikania a dopravy

Obecné zastupiteľstvo obce Slovinky uznesením č. I/2/2023 na svojom zasadnutí dňa 6.2.2023 zriadilo Komisiu pre ochranu životného prostredia, verejného poriadku, podnikania a dopravy

 

Za členov komisie boli zvolení:

Predseda: Peter Zavada

člen: Peter Ďorko

člen: Ing. Slavomír Sokolský

člen: Ing. Štefan Mnich

člen: Peter Minčeff

Náplň práce:

 • prijímať stanoviská k materiálom predloženým Obecným zastupiteľstvom (ďalej len ,,OZ“), ktoré sa týkajú verejného poriadku, nakladania s odpadom a ochrany životného prostredia
 • podieľať sa na tvorbe Všeobecne záväzných nariadení (ďalej len „VZN“) v oblasti verejného poriadku, nakladania s odpadom, ochrany majetku, bezpečnosti na miestnych komunikáciách a ochrany životného prostredia
 • navrhovať opatrenia a pomáhať pri prevencii za účelom znižovania kriminality,
  a priestupkov na území obce Slovinky
 • vyhodnocovať úroveň ochrany osôb, zdravia a majetku z pohľadu povinností, ktoré obciam ukladá zákon a navrhovať opatrenia
 • kontrolovať dodržiavanie VZN, ktoré sa týkajú verejného poriadku a užívania verejných priestranstiev
 • predkladať návrhy na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly zameranej na porušovanie verejného poriadku a životného prostredia
 • zapájať občanov do tvorby verejného poriadku
 • navrhovať spôsoby riešenia odpadového hospodárstva
 • zaoberať sa podnetmi občanov v oblasti odpadového hospodárstva
 • podávať návrhy na eliminovanie negatívnych javov v obci
 • prerokovávať a odporúčať spôsob nakladania s komunálnym odpadom na území obce
 • prerokovávať a odporúčať spôsob zberu a triedenia separovaného odpadu na území obce
 • navrhovať opatrenia a pomáhať pri prevencii ochrany životného prostredia v obci
 • v rámci svojej pôsobnosti spolupracovať s ostatnými komisiami
 • vypracovávať stanoviská k materiálom predloženým OZ, ktoré sa týkajú životného prostredia,dopravy a verejného poriadku
 • plniť ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.

Obec

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Sviatok a výročie

Meniny má Vasil, Bazil, Elizej, Kvintilián, Kvintín, Kvintus, Herta, Kvinta, Kvintiliána

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Suchý deň na Tela Páne sľubuje veľa sena.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk