Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Komisia pre financie, podnikanie, rozpočet, nakladanie s majetkom obce a Eurofondy

Obecné zastupiteľstvo obce Slovinky uznesením č. I/4/2023 na svojom zasadnutí dňa 6.2.2023 zriadilo Komisiu pre financie, podnikanie, rozpočet, nakladanie s majetkom obce a Eurofondy

 

Za členov komisie boli zvolení:

Predseda:  Peter Zavada

člen: Ing. Jana Bencková

člen: Denisa Dorková Varechová

člen: Anna Breznayová

člen: Mária Ondíková

Náplň práce:

 • vypracovávať stanoviská k návrhu rozpočtu obce, vrátane jej rozpočtovej organizácie, podieľať sa na kontrole jeho čerpania
 • vyjadrovať sa k návrhu zmien a úpravám rozpočtu obce vrátane rozpočtovej organizácie (ďalej len „rozpočtu obce“) v príslušnom roku
 • zaujímať stanoviská k návrhu záverečného účtu obce Slovinky
 • zaujímať stanoviská k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktorý jej bol zverený a podieľa sa na kontrole hospodárenia s majetkom obce
 • vypracovávať stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnych daní alebo miestnych poplatkov
 • vyjadrovať sa k zakladaniu, zriadeniu, zrušovaniu rozpočtových a jednotlivých právnických osôb
 • vyjadrovať sa k návrhu na zriadenie a zrušenie účelových fondov
 • zaujímať stanoviská pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky
 • prijímať stanoviská k materiálom predloženým OZ v Slovinkách, ktoré sa týkajú nakladania s nehnuteľným majetkom obce
 • vyjadrovať sa k návrhom na odpredaj, prenájom, výpožičku alebo k inému nakladaniu
  s nehnuteľným majetkom obce
 • vyjadrovať sa k návrhom VZN obce Slovinky v oblasti svojej pôsobnosti
  a kontroluje ich dodržiavanie v rámci svojej pôsobnosti
 • prerokovávať návrhy majetkových účastí na podnikaní iných právnických
  a fyzických osôb
 • vyjadrovať sa k návrhom na aukčný predaj podľa osobitných predpisov
 • predkladať návrhy na získavanie finančných zdrojov v obci
 • posudzovať návrhy a poskytovať súčinnosť pri tvorbe a hodnotení finančných dopadov návrhov územného plánu, investícií, rozvojového programu a verejných súťaží v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
 • v rámci svojej pôsobnosti spolupracovať s ostatnými komisiami OZ
 • plniť ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.

Obec

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sviatok a výročie

Meniny má Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď na začiatku júla prší, malo by štyridsať dní pršať.

Pranostika na akt.deň

Na svätého Eliáša je dopoludnia leto, popoludní jeseň.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk