Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Komisia pre financie, podnikanie, rozpočet, nakladanie s majetkom obce a Eurofondy

Obecné zastupiteľstvo obce Slovinky uznesením č. I/4/2023 na svojom zasadnutí dňa 6.2.2023 zriadilo Komisiu pre financie, podnikanie, rozpočet, nakladanie s majetkom obce a Eurofondy

 

Za členov komisie boli zvolení:

Predseda:  Peter Zavada

člen: Ing. Jana Bencková

člen: Denisa Dorková Varechová

člen: Anna Breznayová

člen: Mária Ondíková

Náplň práce:

 • vypracovávať stanoviská k návrhu rozpočtu obce, vrátane jej rozpočtovej organizácie, podieľať sa na kontrole jeho čerpania
 • vyjadrovať sa k návrhu zmien a úpravám rozpočtu obce vrátane rozpočtovej organizácie (ďalej len „rozpočtu obce“) v príslušnom roku
 • zaujímať stanoviská k návrhu záverečného účtu obce Slovinky
 • zaujímať stanoviská k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktorý jej bol zverený a podieľa sa na kontrole hospodárenia s majetkom obce
 • vypracovávať stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnych daní alebo miestnych poplatkov
 • vyjadrovať sa k zakladaniu, zriadeniu, zrušovaniu rozpočtových a jednotlivých právnických osôb
 • vyjadrovať sa k návrhu na zriadenie a zrušenie účelových fondov
 • zaujímať stanoviská pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky
 • prijímať stanoviská k materiálom predloženým OZ v Slovinkách, ktoré sa týkajú nakladania s nehnuteľným majetkom obce
 • vyjadrovať sa k návrhom na odpredaj, prenájom, výpožičku alebo k inému nakladaniu
  s nehnuteľným majetkom obce
 • vyjadrovať sa k návrhom VZN obce Slovinky v oblasti svojej pôsobnosti
  a kontroluje ich dodržiavanie v rámci svojej pôsobnosti
 • prerokovávať návrhy majetkových účastí na podnikaní iných právnických
  a fyzických osôb
 • vyjadrovať sa k návrhom na aukčný predaj podľa osobitných predpisov
 • predkladať návrhy na získavanie finančných zdrojov v obci
 • posudzovať návrhy a poskytovať súčinnosť pri tvorbe a hodnotení finančných dopadov návrhov územného plánu, investícií, rozvojového programu a verejných súťaží v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
 • v rámci svojej pôsobnosti spolupracovať s ostatnými komisiami OZ
 • plniť ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.

Obec

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Sviatok a výročie

Meniny má Kazimír, Gerazim, Romeo, Jadrana, Kazimíra

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Marec, ešte bude harec.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk