Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Komisia investícií, výstavby a územného plánovania

Obecné zastupiteľstvo obce Slovinky uznesením č. I/3/2023 na svojom zasadnutí dňa 6.2.2023 zriadilo Komisiu investícií, výstavby a územného plánovania

 

Za členov komisie boli zvolení:

Predseda:  Ing.arch. Matej Ferenc

člen: Ing. Peter Oeser

člen: Ing. Adriána Ontková

člen: Ing. Daniel Perháč

člen: Bc. Karolína Semanová

člen: Ing. Ondrej Ferenc, PhD.

člen: Bc. Natália Kopnická

Náplň práce:

 • vypracovávať stanoviská k materiálom predloženým OZ, ktoré sa týkajú investícií, výstavby a územného plánovania
 • spracovávať a predkladať stanoviská ku koncepciám rozvoja obce, k návrhom záväzných stanovísk k investičným zámerom na území obce
 • predkladať stanoviská k návrhom územného plánu, na zmeny a doplnky územného plánu, k zabezpečovaným územno-plánovacím podkladom
 • predkladať návrhy na získavanie finančných zdrojov na investičnú činnosť v obci
 • prerokúvať investičné zámery obce
 • podieľať sa na tvorbe VZN v oblasti stavebného rozvoja obce
 • vyjadrovať sa k návrhu rozpočtu obce, k jej stavebným zámerom a odporúčať OZ prioritné projekty
 • vyjadrovať sa k spôsobu realizácie výstavby, údržby a správy miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a správy nehnuteľností, ktoré sú majetkom obce
 • vyjadrovať sa osobitne k VZN týkajúcim sa územno-plánovacej a stavebnej činnosti obce a kontrolovať spôsob realizácie uznesení OZ a dodržiavať VZN v pôsobnosti komisie
 • vyjadrovať sa k územno-plánovacej, respektíve aj k stavebnej dokumentácii iných subjektov v prípadoch, keď je obec Slovinky účastníkom konania
 • v rámci svojej pôsobnosti spolupracovať s ostatnými komisiami OZ
 • plniť ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.

Obec

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Sviatok a výročie

Meniny má Kazimír, Gerazim, Romeo, Jadrana, Kazimíra

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Studený marec, mokrý máj – bude humno ako raj.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk