Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Komisia investícií, výstavby a územného plánovania

Obecné zastupiteľstvo obce Slovinky uznesením č. I/3/2023 na svojom zasadnutí dňa 6.2.2023 zriadilo Komisiu investícií, výstavby a územného plánovania

 

Za členov komisie boli zvolení:

Predseda:  Ing.arch. Matej Ferenc

člen: Ing. Peter Oeser

člen: Ing. Adriána Ontková

člen: Ing. Daniel Perháč

člen: Bc. Karolína Semanová

člen: Ing. Ondrej Ferenc, PhD.

člen: Bc. Natália Kopnická

Náplň práce:

 • vypracovávať stanoviská k materiálom predloženým OZ, ktoré sa týkajú investícií, výstavby a územného plánovania
 • spracovávať a predkladať stanoviská ku koncepciám rozvoja obce, k návrhom záväzných stanovísk k investičným zámerom na území obce
 • predkladať stanoviská k návrhom územného plánu, na zmeny a doplnky územného plánu, k zabezpečovaným územno-plánovacím podkladom
 • predkladať návrhy na získavanie finančných zdrojov na investičnú činnosť v obci
 • prerokúvať investičné zámery obce
 • podieľať sa na tvorbe VZN v oblasti stavebného rozvoja obce
 • vyjadrovať sa k návrhu rozpočtu obce, k jej stavebným zámerom a odporúčať OZ prioritné projekty
 • vyjadrovať sa k spôsobu realizácie výstavby, údržby a správy miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a správy nehnuteľností, ktoré sú majetkom obce
 • vyjadrovať sa osobitne k VZN týkajúcim sa územno-plánovacej a stavebnej činnosti obce a kontrolovať spôsob realizácie uznesení OZ a dodržiavať VZN v pôsobnosti komisie
 • vyjadrovať sa k územno-plánovacej, respektíve aj k stavebnej dokumentácii iných subjektov v prípadoch, keď je obec Slovinky účastníkom konania
 • v rámci svojej pôsobnosti spolupracovať s ostatnými komisiami OZ
 • plniť ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.

Obec

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Sviatok a výročie

Meniny má Vasil, Bazil, Elizej, Kvintilián, Kvintín, Kvintus, Herta, Kvinta, Kvintiliána

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak veje vietor začiatkom júna, potom veje osem dní.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk