Slovinky - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Obecná knižnica

 

 

Obecná knižnica

 

Obecná knižnicaOrganizačne je začlenená ako zariadenie obce. Prvá zmienka o knižnici v našej obci je z roku 1939, keď v kronike sa uvádza, že obe obce Nižné aj Vyšné Slovinky majú svoju knižnicu. Po zlúčení obcí sa knižnica nachádzala v škole, neskôr bola presťahovaná do osvetovej besedy. V roku 1970 sa knižnica znovu sťahovala, tentoraz do nových priestorov závodného klubu ROH. Po jeho rekonštrukcii je v súčasnosti v budove obecného úradu. V súčasnosti má knižnica okolo 6900 kníh a 80 čitateľov.

Ročné členské pre dospelých: 1 Eur
Ročné členské pre deti: 0,5 Eur
Ročné členské pre dôchodcov: zadarmo
 
 
 
 
 
 
 

 

Otváracie hodiny

Pondelok 13:00 - 15:00
Streda 14:00 - 17:00


Pravidlá pre vypožičanie knižničného dokumentu

1.Vypožičná doba je 1 mesiac

2. Čitateľ si ju môže predĺžiť ak:

- ak dokument nieje rezervovaný iným čitateľom

- nemá podlžnosti voči knižnici

- predĺženie je možné 3x

3. Ak čitateľ nevráti vypožičaný dokument v stanovenom termíne,je povinný uhradiť príslušný poplatok za upomienku podľa aktuálneho cenníka:

Prvá upomienka - 1 €

Druhá upomienka - 2 €

Tretia upomienka - 3 €

4. Pri strate knižničného dokumentu knižnica požaduje nahradenie škody s niektorou z týchto foriem:

- výtlačkom toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní

- nahradením dokumentu iným dokumentom podľa royhodnutia knižnice

- finančnou úhradou ceny dokumentu