A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

 

Profil verejného obstarávateľa

 

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Slovinky na svojom webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. , predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 

 

  • Názov: Obec Slovinky 
  • IČO:      00329550 

 

Kontakt na referenta verejného obstarávania v obci Slovinky: 

Lucia Marschallova, Mgr.,  tel. 053/4472217,  email: lucia.marschallova@obecslovinky.sk 

 

Sídlo: