A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

 

Komisia školstva, kultúry, športu a cestovného ruchu


Obecné zastupiteľstvo obce Slovinky uznesením č. X/70/2018 na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 29.11.2018 zriadilo Komisiu školstva, kultúry, športu a cestovného ruchu určilo náplň práce komisie.

 

Členovia komisie z radov poslancov:

predseda:                  Jaroslav Pačan

člen:                           Jozef Hudec


členovia komisie z radov občanov:

člen:                           Lucia Sabova, Mgr.

člen:                           Marek Ščurka

člen:                           Mária Marschallová

 

Komisia v rámci svojej činnosti najmä:

1. Prerokováva a vyjadruje sa:

- správy o činnosti obecnej knižnice, klubu mladých, kultúrnych organizácií športových

  klubov,

- materiálom, školské, kultúrne a športové zariadenia a zariadenia práce s mládežou,

- návrhom a koncepciám rozvoja kultúry, športu a práce s mládežou,

- zrušeniu a zriaďovaniu škôl a školských zariadení v obci,

- uzatvoreniu zmluvy o spoločnom školskom úrade so susednými obcami,

- využívaniu športovísk na území obce,

- knižničnému fondu obecnej knižnice, jeho využitiu a k doplneniu,

2. Spolupodieľa sa na

- príprave ročného plánu kultúrnych a športových podujatí v obci,

-  príprave a realizácii kultúrnych a športových podujatí organizovaných obcou.

­- príprave návrhu a koncepcii rozvoja kultúry, športu a práce s mládežou,

3. Vyhodnocuje kultúrne podujatia organizované obcou.

4. Spolupracuje a komunikuje

- so školskými, kultúrnymi a športovými organizáciami obce.

- so samosprávou klubu dôchodcov a invalidov v Slovinkách,

5. Spolupracuje

- v potrebnom rozsahu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.