A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

 

symboly

 

 

Názov projektu: 

Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ v obci Slovinky

Cieľ projektu:   

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Popis projektu

Projekt rieši zateplenie strechy a obvodového plášťa budovy, výmenu otvorových výplní, výmenu zdroja tepla, rekuperáciu,  ochranu budovy bleskozvodom, fotovoltaiku a výmenu existujúcich svietidiel za nové úsporné LED osvetlenie.

Významným prvkom projektu je rekonštrukcia bezbariérového vstupu do budovy a výrazné zlepšenie jej enviromentálnych ukazovateľov.

Riadiaci orgán:

Ministerstvo životného prostredia

Fond:                

Európsky fond regionálneho rozvoja

Druh projektu: 

Dopytovo orientovaný

Termín realizácie: 

01/2017 – 12/2018

Výška NFP:       

 

 

259 058,01 EUR

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

www.op-kzp.sk