A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

siea

 

Názov projektu:         Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ v obci Slovinky

 

Cieľ projektu:             Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Popis projektu:         Projekt rieši zateplenie strechy a obvodového plášťa budovy, výmenu otvorových výplní, výmenu zdroja tepla, rekuperáciu,  ochranu budovy bleskozvodom, fotovoltaiku a výmenu existujúcich svietidiel za nové úsporné LED osvetlenie. Významným prvkom projektu je výrazné zlepšenie jej environmentálnych ukazovateľov.

Riadiaci orgán:          Ministerstvo životného prostredia

Fond:                           Európsky fond regionálneho rozvoja

Druh projektu:           Dopytovo orientovaný

Termín realizácie:     01/2017 – 12/2018

Výška NFP:                258 096,47 EUR

 

 

 

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

www.op-kzp.sk