A picture

Obsah

naučná lit.V tejto knihe autorka - spoluzakladateľka adventizmu, opisuje jedinečným spôsobom život a dielo osobnosti, ktorá výrazným spôsobom ovplyvnila ľudstvo. Historická dráma, životopis a príbeh Kristovho života. Patrí medzi najslávnejšie a najrozsiahlejšie diela o Ježišovi z Nazareta... tvrdá väzba, 615 strán