A picture

Obsah

náučná lit.Druhý zväzok Drámy vekov prevedie čitateľa cez 
dramatické úseky bohatej minulosti Izraela, od čias
slávneho kráľa Šalamúna po príchod Ježiša Krista.
Autorka odhŕňa oponu dejín a uvádza nás do
hlbšieho významu dejinných udalostí a konania
mnohých známych biblických postáv (Eliáš, Elizeus,
Daniel, Jeremiáš...). Kniha osloví aj tých,  ktorí chcú
poodhaliť tajomstvo úspechu či príčiny úpadku ľudskej
spoločnosti.