A picture

Obsah

naučná lit.Viac o knihe
 
Obsiahla publikácia, ktorá bola v originále vydaná nakladatelstvom Larousse v Paríži, nabízí ucelený pohľad na dejiny umenia od jeho začiatku v mladšom paleolitu až po zložitu situáciu osemdesiatých rokov.