A picture

Obsah

naučná lit.Toto obsiahle dielo, ktorého autorom je medzinárosne uznávaný odborník, predstavuje základnú príručku prírodnej medicíny. Prvá časť sa zameriava na využitie liečivej sily prírodných prostriedkov. Podrobne popisuje jednotlivé druhy liečby (hydroterapiu, klimatoterapiu, geoterapiu, fyzioterapiu, dietoterapiu, relaxáciu, liečivú silu psychiky). 
V druhej, praktickej časti sa uvádzajú jednotlivé ochorenia, ich príčiny a príznaky, prevencia a spôsob liečby s uplatnením terapeutických postupov, uvedených v prvej časti knihy.
"Kniha Encyklopédia prírodnej liečby je výnimočná v tom, že pomáha pochopiť princípy prírodnej liečby. Je výbornou pomôckou nielen pre ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za svoje zdravie a hľadajú cestu k liečbe a prevencii, ale aj pre zdravotníckych pracovníkov. Prináša nový pohľad na liečbu bežných ochorení využitím prostriedkov, ktoré nás obklopujú, sú súčasťou nášho života a sú každému dostupné, len sme ich doteraz takýmto spôsobom nevyužívali. Prírodná liečba odporúčaná v tejto knihe výborne dopĺňa klasickú lekársku starostlivosť."