A picture

Obsah

náučná lit.


  Bližšie informácie
272 strán, 13,8 x 21,5 cm, viazaná
Ďalších 15 povzbudzujúcich kapitol zo života. V krátkych príbehoch sa nám ponúka široké spektrum sveta okolo nás,v ktorom má zmysel žiť,tešiť sa z neho. Ty a Boh – to stačí na to, aby mohol byť aj tvoj život zaujímavý a zaznieť v tých najkrajších tónoch.
 Bližšie informácie
296 strán, 13,8 x 21,5 cm, viazaná
15 povzbudzujúcich kapitol zo života aj o tom, čo sa dá a čo sa nedá kúpiť: Posteľ, ale nie spánok. Knihy, ale nie múdrosť. Jedlo, ale nie chuť. Ozdoby, ale nie krása.
Dom, ale nie domov. Lieky, ale nie zdravie. Zábava, ale nie šťastie. Spoločnosť, ale nie priatelia. Lichôtky, ale nie rešpekt…
 V tejto monografii systematicky autor vysvetľuje zákonitosti písma a na základe bohatých experimentov prináša mnoho nových poznatkov z tejto oblasti. V knihe uverejňuje všeobecné a podrobné pohľady na rukopisy detí i dospelých, zdravých i chorých ľudí, na strojové i ozdobné písmo a na symptómy rukopisných prejavov človeka vôbec, podľa ktorých uvádza aj charakteristické psychologické vlastnosti pisateľov rukopisov... brožovaná, 160 strán