A picture

Obsah

detská lit.Clara je poslucháčka veterinárnej fakulty. V prvých mesiacoch štúdia sa jej zdá, že otec uprednostní podnikateľské zámery a Clara by stratila svoju športovú družku-kobylu Aimée. Claru sklame jej láska a najvernejší priateľ. Spomína na radu svojho trénera, ako nájsť a uskutočniť svoj sen, aby prekonala nepriazeň osudu.