A picture

Obsah

detská lit.Bože, tu Anna 
Fynn
Mladé letá, 1994
(4 hodnotenia)
Bože, tu Anna je "zušľachťujúci príbeh, ktorý ohromne rozširuje náš obzor a dotýka sa srdca."