A picture

Obsah

spisovateľka  Marija Jurić Zagorka (* 2. marec 1873, Negovec, Chorvátsko - † 30. november 1957, Záhreb) bola chorvátska novinárka a spisovateľka. Je druhým najčítanejším chorvátskym autorom všetkých čias..[1]
V roku 1896 jej vyšiel prvý novinový článok v časopise Obzor, v ktorom po rokoch ako prvá žena pôsobila na mieste šéfredaktorky.
V roku 1903 po tom, ako zorganizovala masovú ženskú demonštráciu, sa dostala do väzenia.
Zagorka udržiavala veľmi dobré kontakty aj s politickými reprezentantmi krajín, ktorých osud bol podobný Chorvátom. Patrili k nim T. G. Masaryk, ako aj Milan Hodža.
Je autorkou 34 románov a 14 drám.
V roku 1931, v zborníku vydanom na počesť jubilujúcej autorky o nej napísal: Bolo by nevďačné, keby som nepovedal, akú neobyčajne talentovanú a iniciatívnu spolupracovníčku v našom boji sme mali v novinárke Zagorke. Toto nie je formálna zdvorilosť, ale morálna povinnosť voči vašej i našej histórii, konštatujem veľkú zásluhu pani Zagorky a vysoko hodnotím prácu, ktorú vykonala v tých ťažkých časoch, aby česko-slovensko-juhoslovanské vzťahy neboli obyčajným spojenectvom ale bratstvom a vzťahom úprimnej a vernej solidarity v dobrých i zlých časoch.