A picture

Obsah

beletria

Terenci Moix - Antonius a Kleopatra
Postava Kleopatry, jednej z najočar


ujúcejších žien svetových dejín, inšpirovala mnohých literárnych a filmových tvorcov. V Moixovom románe nevystupuje len ako krásna žena, veľkosvetská kurtizána a intrigánka, ale aj ako osobnosť plná protikladov, vzdelaná, kultivovaná, matersky založená žena, celkom oddaná politike, brániaca záujmy ohrozenej krajiny.