A picture

Obsah

Anglická spisovateľka  Alison Larkin - Anglická američanka
Vtipný, provokatívny a zároveň dojímavý príbeh 28-ročnej ženy, ktorá hľadá svoje miesto na zemi. V Anglicku, kde ako adoptovaná vyrastala, sa cíti ako slon v porceláne, v Amerike, kde hľadá svojich rodičov, je šokovaná... zo všetkého. Knižka trefne opisuje rozdiely v životnom štýle Američanov a Angličanov, odhaľuje nás ľudí takých, ak...