A picture

Obsah

Niňo Ďurech je hĺbavá bytosť milujúca a vychutnávajúca svoj život s nekonečným vedomím, že každý moment je dar. spisovateľ
Miluje život srdcom, bez hraníc a pravidiel, svojsky a občas nepochopene.