A picture

Obsah

 

 

 

Ashley Carrington

 

 

spisovateľ


Vlastným menom Rainer Maria Schröder je nemecký autor historických príbehov a románov pre deti i dospelých.Publikoval jednak pod svojím vlastným menom (hlavne pre deti), jednak aj pod pseudonymami, z ktorých najznámejší je Ashley Carrington (romány určené dospelým). V mladosti vyštudoval operný spev, divadelníctva a televízne a filmové odbory. Veľa cestuje, od roku 1977 sa venuje len písanie a zbieranie podkladov pre túto činnosť. Je známy veľmi starostlivým štúdiom prameňov a reálií, ktorým sa pripravuje na písanie každého románu. Žije striedavo v Nemecku a na Floride.