A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

Žiadosti k stavebnému povoleniu

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - tlačivo pdf

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - tlačivo rtf

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - tlačivo word

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na jednoduchú stavbu

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na jednoduchú stavbu - tlačivo pdf

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na jednoduchú stavbu - tlačivo rtf

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na jednoduchú stavbu - tlačivo word

Žiadosť o vystavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami

Žiadosť o vystavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami - tlačivo pdf

Žiadosť o vystavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami - tlačivo rtf

Žiadosť o vystavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami - tlačivo word

Žiadosť o predĺženie doby výstavby

Žiadosť o predĺženie doby výstavby - tlačivo pdf

Žiadosť o predĺženie doby výstavby - tlačivo rtf

Žiadosť o predĺženie doby výstavby - tlačivo word

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením - tlačivo pdf

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením - tlačivo rtf

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením - tlačivo word

Žiadosť o zmenu dokončenej stavby, obnovu, prístavbu a nadstavbu

Žiadosť o zmenu dokončenej stavby, obnovu, prístavbu a nadstavbu - tlačivo pdf

Žiadosť o zmenu dokončenej stavby, obnovu, prístavbu a nadstavbu - tlačivo rtf

Žiadosť o zmenu dokončenej stavby, obnovu, prístavbu a nadstavbu - tlačivo word

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby začatej bez povolenia stavebného úradu

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby začatej bez povolenia - tlačivo pdf

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby začatej bez povolenia - tlačivo rtf

Stránka