A picture

Obsah

Archív FZO

Zmluvy

Rok 2013

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb - AV Audit,s.r.o., auditorská spoločnosť, Sp.Nová Ves 08.07.2013

Dohoda o urovnaní 25.06.2013

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe - UPJŠ v Košiciach, Fakulty verejnej správy 03.06.2013

Dohoda - Pozemkové spoločenstvo, urbariát Nižné Slovinky 15.05.2013

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku, Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve - Úrad práce, soc. vecí a rodiny Sp. Nová Ves 09.05.2013

Dohoda - Urbárska a pasienková spoločnosť, Vyšné Slovinky 29.04.2013

Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ, Mesto Krompachy 25.04.2013

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava 22.03.2013

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr - MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica 22.03.2013

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom 22.03.2013

Kolektívna zmluva - OZPŠaV Materská škola Slovinky 22.03.2013

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slovinky 2013 - Pravoslávna cirkevná obec v Slovinkách 05.03.2013

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slovinky 2013 - Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Slovinky 05.03.2013

Rok 2012

Nájomná zmluvy- Sl.Vodohosp.Podnik 08.11.2017

Inominátna zmluva - SKtrip, Slovinky 26.11.2012

Licenčná zmluva - MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica 26.11.2012

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby - Domov Nálepkovo, n.o., Nálepkovo 06.11.2012

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 23.09.2012

Zmluva o dielo - GSM-IS, Slovinky 06.09.2012

Zmluva o dielo - EKOVER s.r.o., Sp. Vlachy 03.09.2012

Stránka