A picture

Obsah

Archív FZO

Zmluvy

Rok 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slovinky 2015 - Pravoslávna cirkevná obec v Slovinkách 12.05.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slovinky 2015 - Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Slovinky 12.05.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slovinky 2015 - Banícky cech 12.05.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín - Úrad vlády Slovenskej republiky 12.05.2016

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia - Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov 12.05.2016

Zmluva o dodávke tovaru - SB SYSTÉM, s.r.o., Prešov 12.05.2016

Zmluva o dielo - BD Plus, s.r.o., Krompachy 12.05.2016

Zmluva o budúcej zmluve divadelné predstavenie - Divadlo Alexandra Duchoviča Prešov 12.05.2016

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich - HOOK, s.r.o., Košice 12.05.2016

Zmluva na dodávku bravčového a hovädzieho mäsa pre školský rok 2015-2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o., Sp. Vlachy 12.05.2016

Z M L U V A č. 104586 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie - text 12.05.2016

Ročná zmluva o zbere odpadu - EKOVER, Sp.Vlachy 12.05.2016

Rámcova kúpna zmluva - INMEDIA, spol.s.r.o., Zvolen 12.05.2016

Rámcova kúpna zmluva - BIGIMI, s.r.o, Spišská Nová Ves 12.05.2016

Poistná zmluva na Protipovodňové opatrenia 12.05.2016

Poistná zmluva Biznis Plus -ČSOB Poisťovňa, a.s., Bratislava 12.05.2016

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti - Rímskokatolícka cirkev, Rožňava 12.05.2016

Kúpna zmluva - ATC JR, s.r.o., Púchov 12.05.2016

Kolektívna zmluva - OZPŠaV a Materská škola Slovinky 12.05.2016

Dohoda o prevode telefónneho čísla - Orange Slovensko, a.s. 12.05.2016

Stránka