A picture

Obsah

Názov Projektu

Rozšírenie systému informačných tabúľ v obci Slovinky

Oblasť podpory: Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest a regiónu Nadácie SPP

Cieľ projektu: Cieľom projektu je osadenie nových informačných tabúľ v obci Slovinky. Hlavným cieľom je zabezpečiť informovanosť a s tým súvisiacu angažovanosť obyvateľov obce. Aj napriek digitálnej dobe, mnoho starších občanov nemá prístup k internetu, a tak sú informačné tabule stále jediným zdrojom informácií o dianí v obci a v okolí.

 

Dátum podania žiadosti: 20.03.2019

Požadovaná suma: 1 800€

Stav: Schválená

Pridelená suma: 500€