A picture

Obsah

 

 

06.07.2017

Materiály na rokovanie OZ dňa 06.07.2017 sú totožné s materiálmi zo zasadnutia  dňa 29.06.2017 ktoré sa nekonalo.