A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Úradná tabuľa


Úradná tabuľa

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Pozvánka na zasadnutie OZ23.06.201730.06.2017
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa.14.06.201729.06.2017
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa.14.06.201729.06.2017
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa.14.06.201729.06.2017
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa.14.06.201729.06.2017
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa.14.06.201729.06.2017
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa.14.06.201729.06.2017
Memoriál MUDr. Jána Latkaniča 201714.06.201730.06.2017
Návrh VZN obce Slovinky č.3-2017 o zrušení VZN č. 7-201209.06.201729.06.2017
Záverečný účet obce Slovinky za rok 201609.06.201730.06.2017
Návrh VZN obce Slovinky č. 2-2017 o niektorých podmienkach chovu a držania psov06.06.201729.06.2017
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 201724.03.2017
Návrh VZN 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Slovinky na rok 201724.03.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti- I. polrok 201702.01.201730.06.2017
Vyhlásenie mimoriadnej situácie pre územie KSK13.12.201629.12.2016
Návrh rozpočtu obce Slovinky na rok 201725.11.2016